KELEVÉZ Ágnes

Papír a modern médiában–műtárgyvédelmi problémák, jellemzők papír-bőr tárgyrestaurátor, Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, Magyarország


Clipboard01KELEVÉZ Ágnes, Irodalomtörténész, Babits kutató, Főosztályvezető, Médiatár, Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), Budapest, Magyarország

1977-ben az ELTE BTK magyar-francia-esztétika szakának elvégzése után a PIM Hangtárának munkatársa, 1987-től főosztályvezető-helyettese. 1989 és 1995 között az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa, majd újra a PIM dolgozója, ahol 2010-től a Médiatár főosztályvezetőjeként dolgozik. Több mint 200 irodalmi interjút készített, melyeknek egy részét folyóiratokban, kötetekben publikálta, más részét CD formájában vagy virtuális kiállításként a pimmedia.hu oldalán, kurátorként több irodalmi kiállítást rendezett (Nyugat 100). Babits Mihály életművének kutatását egyetemistaként kezdte, jelenleg a Babits kritikai kiadás munkatársa. 1999-ben szerzete PhD fokozatát A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez (1998) című könyvével, 2008-ban megjelent tanulmánykötete: „Kit új korokba küldtek régi révek” Babits útján az antikvitástól napjainkig. 1989-től az MTA Textológiai Bizottság titkára, majd 2000-től tagja, jelenleg társelnöke.

1990-ben Móricz-díjat, 2009-ben Nívó-díjat, 2011-ben Pulszky Ferenc Díjat kapott.

TOP